Sällskap med äldre manSENIOR

Du vet själv hur tungt det kan kännas att inte ha möjlighet att göra det man vill för sina äldre. Då är vi räddningen!

Våra kunder finns inom dessa kategorier:

 • Bor dels hemma och behöver lite hjälp och/eller stimulans
 • Bor hemma och har hemtjänst men anlitar oss för att göra det som hemtjänsten inte gör, framför allt den sociala delen
 • Många bor också på boenden och har allmänt tråkigt.

Vårt arbete känns väldigt meningsfullt! De viktigaste egenskaperna hos våra anställda är, förutom erfarenhet och kunskap, empati och ett positivt tänkande. Det är viktigt att förstå och kunna lyssna.

Kundens önskemål kan variera. Våra vanligaste arbetsuppgifter är dessa:

 • Sällskap
 • Följeslagare
 • Promenader
 • Shopping
 • Hushållsgöromål
 • Högläsning
 • Papperarbete
 • Städning
 • Klädvård

I de flesta fall lägger vi upp ett schema och kommer regelbundet vecka efter vecka men med möjlighet göra ändringar när så behövs. Vi hjälper naturligtvis också till vid enstaka tillfällen, t ex vid sjukhusbesök/tandläkarbesök.