BARN

lek med småbarn utomhusVi älskar barn !!

Låt mig och mitt företag ta fram den bästa hjälpen till er. Vi arbetar med flexibla lösningar och är nära kunden. Våra anställda har alla tidigare erfarenhet/utbildning och älskar barn.  Vi har högt ställda krav på våra anställda och har arbetsglädje som ledstjärna.

Våra kunder är:

  • Familjer som vill ha kontinuerlig hjälp någon/några dagar per vecka, oftast med hjälp att hämta barn på dagis/skola och vara med barnet/barnen tills förälder har kommer hem
  • Familjer som behöver tillfällig hjälp för t ex en kväll, en helg.

Förutom utbildning/erfarenhet av arbete med barn är det viktigt att våra anställda har empati och social kompetens, är ansvarsfulla och trygga i sin roll i att självständigt ta hand om barn och även eventuellt ta hand om viss matlagning och att hålla ordning i hemmet och städa upp efter dagen slut.

Vi skriver i princip alltid avtal med kunden.  Alla anställda har skrivit under anställningsavtal och även en sekretessförbindelse och har lämnat utdrag ur polisregister. De har också gått utbildning i hjärt- & lungräddning.

För de kunder som söker kontinuerlig barnpassning försöker vi så snart som möjligt hitta ett schema att jobba efter. Dock med flexibilitet från båda håll.